พิมพ์
ฮิต: 152

สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.โรงเรียนบ้านกองโค GPS : 17.269962, 100.071176
2.วัดบ้านกองโค GPS : 17.272247, 100.076669
3.องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม GPS : 17.284331, 100.070198
4.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกองโค หมู่ 3 GPS : 17.278118, 100.069374